Jihlava zvažuje omezení odběrů vody

Vysočina bojuje se suchem. Podle mluvčí jihlavské radnice Anety Hrdličkové by se mělo omezení týkat zejména částí ,města které nejsou napojeny na jihlavský vodovod, ale jsou zásobované z lokálních zdrojů.

„Většina z těchto zdrojů je zvláště v letním období kapacitně nedostačující právě kvůli napouštění bazénů a zalévání zahrad. Vše bude záležet na dalším vývoji počasí a na skutečné spotřebě vody,“ sdělila Hrdličková. Zároveň zdůraznila apel na obyvatele, aby si uvědomili možné dopady dlouhodobého sucha.

Zdroje pitné vody v České republice jsou však z obecného hlediska dostatečné. Podle ředitele ČHMÚ Marka Riedera bylo například největší vodní dílo v Česku, Želivka, na konci dubna plné z 97 procent. Podobně jsou na tom přehrady na většině míst země.

„U vodních nádrží Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody řešili mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě i v době extrémního sucha. Jasně prokázaly svůj význam, a to i v situacích, kdy řada studní a podzemních vrtů byla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni dělat v případě pokračujícího sucha i nadále mimořádná opatření,“ vysvětlil před časem generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Scroll to Top