Vodárna Plzeň vykázala obrat 1,23 miliardy

Zisk po zdanění meziročně vzrostl na 86,90 milionu ze 74,24 milionu korun. V roce 2018 společnost osadila 606 měřidel na nově vybudované vodovodní přípojky a celkový počet fakturačních měřidel dosáhl 41 207 kusů. Vyplývá to z výroční zprávy.

Nová retenční nádrž na Vinicích, pokračování výstavby kanalizace ve Lhotě nebo obnova stávající infrastruktury patří k nejvýznamnějším plánovaným akcím Vodárny Plzeň pro rok 2019. Například nádrž za 190 milionů korun, na kterou naváže rekonstrukce a rozšíření kanalizačního sběrače na Roudné, zachytí až šest tisíc kubíků dešťové vody. Budování kanalizace začalo v roce 2017 a téměř deset kilometrů splaškové sítě včetně tří čerpacích stanic vyjde na 155 milionů.

Zatímco v případě nádrže Vodárna Plzeň obdrží dotaci až ve výši 110 milionů z evropských fondů, v případě zmiňované kanalizace se bude jednat zhruba o 90 milionů. Do modernizace stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů půjde zhruba 230 milionů. „Průměrná roční částka vynakládaná na obnovu infrastruktury činí u vodovodů 2,8 a u kanalizace 2,3 procenta hodnoty majetku společnosti. Společně s Prahou je to nejvíce v České republice,“ konstatoval provozně-technický ředitel vodárny Petr Zelenka.

Scroll to Top