SOVAK ČR k jednání Národní koalice pro boj se suchem

V první polovině května jednali na Úřadu vlády ČR politici a odborníci sdružení do Národní koalice pro boj se suchem o aktuální situaci a připravenosti státu na krizové situace. Ke klíčovým bodům jednání patřilo zajištění zásobování pitnou vodou. Situace na začátku letošního jara je horší než v loňském roce, proto vláda chystá řadu opatření za desítky miliard korun. Problematika sucha je pro ni prioritou. Redakce vodarenstvi.cz se na jednotlivé pasáže jednání zaměřila v několika textech, shrnutí přinesl také portál sovak.cz. Více zde.

Scroll to Top