Významné investice SmVaK Ostrava na Frýdecko-Místecku

Důležité stavby proběhnou v areálech čistíren odpadních vod ve Frýdku-Místku a Třinci. Zde si vyžádají náklady 22 milionů, dalších sedm milionů zamíří do Jablunkova. Tam bude provoz nejen modernizován, ale také rozšířen, protože narazil na své kapacitní limity. SmVaK Ostrava letos celkem investují na Frýdecko-Místecku více než 170 milionů. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

„Kapacita jablunkovské čistírny odpadních vod, která pochází z roku 2002, je již naplněna, což nám v některých momentech způsobuje provozní problémy. Vzhledem k tomu, že se na ni mají postupně napojovat další odkanalizované lokality, je nutné čistírnu rozšířit a technologicky posílit. Týká se to především biologického stupně čistění, konkrétně provzdušňování aktivační nádrže, a kalového hospodářství, kdy bude zvýšena kapacita strojního odvodňování kalů. Hotovo by mělo být na podzim,“ vysvětil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Podle Síbrta bude také zde za více než dva miliony korun modernizováno hrubé předčištění – první stupeň v procesu čištění odpadních vod.

Za 11 milionů bude rovněž v čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek vybudováno zařízení pro strojní zahuštění kalu. „Přínos očekáváme zejména energeticko-ekologický. V současnosti přečerpáváme přebytečný kal před usazovací nádrže, odkud ho společně s primárním kalem odpouštíme do čerpací stanice a dále do vyhnívací nádrže. Tímto způsobem ovšem čerpáme také značný objem vody, kterou následně musíme zahřívat na 37 stupňů Celsia, což je energeticky náročné. Díky této investici se tomu vyhneme a celý proces bude výrazně efektivnější a ohleduplnější k životnímu prostředí,“ pokračoval Tlolka. V tomto případě by měly práce skončit do konce roku. V třinecké čistírně pak dojde k opravě odvodňování kalu za 11 milionů. „Stávající odvodňovací lis z roku 1994 je již z hlediska požadovaného výkonu a výstupní sušiny odvodněného kalu nevyhovující. Zařízení je vzhledem k době svého využití již značně opotřebované,“ doplnil Tlolka.

Významné investice proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu, patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice. „Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil dříve generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Foto: Pavel Zubek (SmVaK Ostrava) 

Scroll to Top