Ocenění pro Povodí Odry

Podnik se umístil na 3. místě v kategorii Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců při jubilejním 10. ročníku Ceny hejtmana kraje. Povodí Odry se o to zasloužilo díky přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v sociální, ekonomické a environmentální oblasti.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestovalo 435 milionů korun. Více než polovina částky byla uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolnil podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamířily do podpory prevence před povodněmi. Nechyběla ani finanční podpora projektů ve městech a obcích. Na prevenci a opravy vodních děl uvolnil podnik zhruba 100 milionů korun. Podnik působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží, provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top