Spotřeba vody v Jihočeském kraji klesla

Jihočeské domácnosti šetří, spotřebovaly méně pitné vody. Meziročně klesl v roce 2018 denní odběr pitné vody v domácnostech o půl procenta na 84,1 litru na osobu. Množství fakturované pitné vody se loni meziročně domácnostem snížilo o 0,8 procenta. Naopak o 0,1 litru na hlavu stoupla spotřeba nepitné vody. Informace zveřejnil Český statistický úřad.

„Nejvyšší spotřeba vody v domácnostech je v Praze. Převyšuje 107 litrů na osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlínském kraji, kde je přibližně o 32 litrů menší,“ uvedla Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ. V roce 2018 bylo vodou z vodovodů zásobováno 94,7 procenta obyvatel, což znamená stejně jako v roce 2017, kdy bylo z vodovodů poprvé zásobeno více než deset milionů lidí. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci loni dosáhl 85,5 procenta. „Na čistírnu odpadních vod je napojeno 96,4 procenta z nich. Celkově se vyčistilo 97,6 procenta odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci,“ uvedli statistici. Za celý loňský rok odebrali uživatelé 370 milionů metrů krychlových podzemních vod, 1,221 bilionu metrů krychlových povrchové vody a zpět do toků bylo vypuštěno 1,541 bilionu metrů krychlových vyčištěných odpadních vod.

Scroll to Top