Povodí Labe zkontrolovalo záchranné prvky na jezech

V souvislosti s blížícím se zahájením vodácké sezóny provedli zaměstnanci Povodí Labe v druhé polovině března kontrolu záchranných prvků. Těmi jsou vybaveny zejména nebezpečné jezy ve vodácky vyhledávaných lokalitách.

Vodohospodáři zkontrolovali stav výstupních žebříků, vázacích kruhů, podkov s lanem a informačních a varovných tabulí u všech 11 lokalit. Výstupní žebříky, vázací kruhy a informační tabule byly až na drobná poškození v pořádku, v jednom případě byla zjištěna chybějící varovná tabule, která byla obratem doplněna.

Podle Povodí Labe lze za potěšující fakt považovat to, že v poslední době nebylo zjištěno žádné odcizení lana nebo záchranné podkovy, ke kterým docházelo v předchozích letech. Zjištěné informace byly následně sděleny Českému svazu kanoistů, kterému byly záchranné prvky v roce 2017 předány do správy.

Scroll to Top