Povodí Moravy: Sucho v řekách mírní nádrže

V mnoha řekách v povodí Moravy přetrvává podnormální stav. Vodohospodářům však významně pomáhají vodní nádrže. Bez nich by bylo sucho v tocích ještě zřetelnější. Povodí Moravy tak několik týdnů vypouští prostřednictvím nádrží vodu do toků, aby zmírnilo jejich nepříznivý stav. Aktuálně se podle vodohospodářů průtoky ve vodních tocích pohybují v rozmezí 25 – 50 % dlouhodobých průměrů.

„Prakticky všechny nádrže v současnosti zajišťují vodárenské i další odběry a současně také minimální průtoky v tocích pod vodními nádržemi. Tím umožňují naředit vypouštěné odpadní vody a udržet ekologickou stabilitu toků. Jen za měsíc duben vypustily nádrže do řek o 9 milionů kubíků vody více, než do nádrží přiteklo. Nejvíce tokům pomáhají nádrže Vranov a Vír. A to přesto, že slouží k zabezpečení dodávek pitné vody, proto vyžadují pro plnění obou účelů obezřetné manipulace. Pokud se srážkový deficit nesníží a situace na tocích nezlepší, budeme muset požádat vodoprávní úřady, stejně jako vloni, o mimořádné manipulace,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dlouhodobě nízký stav vykazuje řeka Haná (14 % normálu), Litava (17 % normálu), Romže (25 % normálu), Třebůvka (26 % normálu), Jevišovka (26 % normálu) a Želetavka (28 % normálu).

Scroll to Top