Pokuta 300 tisíc pro společnost Sněžník

Provozovatel relax & sport resortu Dolní Morava vypouštěl z čistírny odpadních vod u Hotelu Vista nadlimitně znečištěné odpadní vody do Moravy a z další čistírny odpadních vod u objektu Penzion Dolní Morava vypouštěl do řeky předčištěné odpadní vody bez platného povolení. Při odběru vod z Moravy také nedodržel minimální zůstatkový průtok stanovený vodoprávním úřadem.

„Například maximální limit pro nerozpuštěné látky byl v srpnu 2017 překročen více než šestinásobně. Provozovatel nevěnoval při vypouštění odpadních vod dostatečnou pozornost podmínkám stanoveným v povolení vodoprávního úřadu. Vypouštěním odpadních vod překračujících stanovené limity došlo k zatížení řeky Moravy,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové Lukáš Trávníček. Při červnové kontrole v roce 2018 navíc inspektoři zjistili, že další čistírna odpadních vod provozovaná společností SNĚŽNÍK u objektu Penzion Dolní Morava vypouštěla už více než rok odpadní vody do řeky Moravy bez platného povolení.

O několik měsíců později kontrola odhalila, že provozovatel vodou z Moravy uměle zasněžoval sjezdové areály Sněžník a U Slona. Při tom nedodržel minimální zůstatkový průtok stanovený vodoprávním úřadem. „Byla tak ohrožena životaschopnost živočichů a vodních organismů vyskytujících se v daném území. V areálu Sněžník navíc provozovatel nedodržel termín, od kdy měl povoleno vodu z řeky odebírat. Povolení měl od prosince, ale při naší kontrole v listopadu už pracovala dvě sněžná děla,“ doplnil Trávníček.

16,5 tisíce kontrol v loňském roce

V souvislosti s kontrolami v roce 2018 rozdala inspekce pokuty za více než 100 milionů. Loňských 16 572 kontrol představuje o 708 více než v roce 2017. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut, 855, padlo za odpady. Nechyběly ani sankce za porušení vodního zákona. Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun.

„Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tak časté porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a evropským normám,“ sdělil ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Nejvyšší pokutu, pět milionů korun, dostala společnost Kalibo za převzetí 7708 tun odpadů, aniž byla k tomu oprávněna. Lesy ČR byly potrestány druhou nejvyšší pokutou, 3,5 milionu korun, za to, že neprováděly včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovce. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Scroll to Top