EuroClean k dusičnanům v pitné vodě

Co se dá v pitné vodě tolerovat, a co už může být zdrojem závažných onemocnění? Z pohledu indikátorů chemického znečištění jsou podle společnosti EuroClean největším rizikem dusičnany.

„V přírodě se dusičnany a dusitany v malém množství přirozeně vyskytují, neboť jsou součástí koloběhu dusíku. Ten zahrnuje procesy nitrifikace, denitrifikace a asimilace, do nichž je zapojená řada půdních baktérií,“ říká společnost EuroClean.

Příčinou zvýšené koncentrace dusičnanů ve zdrojích pitné vody bývá podle ní intenzivní zemědělská výroba, změny počasí a struktury půdy, kdy se hnojiva nestihnou vsáknout, úbytek humusu, únik odpadních vod, nesprávné používání a skladování hnojiv či prosakování z podloží, protože malé množství srážek v posledních letech nezvládá „naředit“ podzemní vody.

„Dusičnany nám škodí tím, že se v lidském těle přeměňují na jedovaté dusitany. Nebezpečná je jejich interakce s aminy, které získáváme spolu s potravou. Aminy vznikají při úpravě masných výrobků ‒ během uzení, fermentace a barvení. Dusičnany potom společně s aminy, které člověk požije, reagují a vznikají karcinogenní N-nitrosoaminy. Z vody se dusičnany odstraňují pomocí iontoměničů. Tohoto principu využívají úpravny vody AquaNamix, které se napojují se na hlavní přívod vody a nevyžadují zvláštní údržbu,“ doplnila EuroClean.

EuroClean se dlouhodobě zabývá úpravou vody a problémy spojenými s její filtrací, dezinfekcí a změkčením. Společnost se zaměřuje na výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy klientů s vodou. V současnosti také upravuje teplou vodu pro zhruba milion domácností.

Více informací zde. 

Scroll to Top