Nezbytnou součástí boje se suchem je monitoring a predikce

Ministerstvo životního prostředí loni spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi si klade za cíl informovat širokou veřejnost. Druhou fázi ministerstvo spustí v průběhu léta 2019. Ta bude naopak zaměřena na požadavky úprav vodního zákona.

Na projektu ministerstvo spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem. I o tom se hovořilo na posledním jednání Národní koalice pro boj se suchem. HAMR je online předpovědní systém pro zvládání sucha, který v pilotní fázi zajišťuje informování široké veřejnosti. Díky němu se veřejnost dozví, kde je na území České republiky sucho a jak je závažné.

„Se systémem HAMR na jednom místě jednoduše zjistíme údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti. Umožní porovnání, zda je množství zdrojů v lokalitě dostatečné pro požadovanou potřebu, nebo zda je potřeba odběry regulovat,“ uvedlo naposled ministerstvo. Zároveň se s rozvojem aplikace pod vedením VÚV rozběhlo několik projektů umělé infiltrace povrchové vody do podzemních vod, která v budoucnu může zachytit vodu v suchem postižených oblastech.

„Budeme testovat, zda lze zachycenou vodu z břehů řek nebo ze srážek infiltrovat podzemí a použít na výrobu pitné vody. Jsou to revoluční projekty, i když už odzkoušené např. v Izraeli, tak trochu jimi pomáháme přírodě. Ale pokud budou úspěšné, lze je pak aplikovat po celé ČR a mohou přinést miliardy litrů vody k různému využití,“ doplnil ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

 

Scroll to Top