Toman: Na propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů je třeba 22 miliard

Na Úřadu vlády ČR znovu jednali politici a odborníci sdružení do Národní koalice pro boj se suchem o aktuálním stavu sucha a připravenosti státu na krizové situace. Ke klíčovým bodům jednání patřilo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřuje na nejvýznamnější momenty z jednání.

„Aktualizujeme také Program rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. Ten mapuje místa, kde je problém se zásobováním pitnou vodou, a navrhne konkrétní opatření. První částí jsou investice na řešení následků sucha v zásobování obyvatel vodou v obcích, kde jsou odhadované náklady 6 miliard korun. Jde například o rozšíření skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy druhou větví do Dobřan nebo napojení obcí při propojení vodovodů Liberec – Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou. Druhou částí je propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů s náklady přes 22 miliard korun. Propojení pomůže se zásobováním téměř pro 3 miliony obyvatel,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zadržovat vodu v krajině pomáhá také ministerstvo životního prostředí. „Na přírodě blízké projekty zaměřené na půdu, zadržování vody v krajině a zlepšování bilance podzemních vod máme v našich programech do roku 2020 ještě 4 miliardy korun z evropských fondů. Přes 7 miliard jsme již investovali do vybudování tůní, mokřadů, nové zeleně, rozlivů řek, úpravy toků a dalších více než 6 tisíc projektů,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Scroll to Top