Středočeský kraj bude jednat o vodojemu Kopanina

Hejtmanství projedná možné zkapacitnění vodojemu Kopanina se zástupci Hlavního města Prahy a ministerstva zemědělství. Akce by měla přispět k výraznému zlepšení v zásobování obyvatel Berounska a Kladenska. Téměř 100 středočeských obcí a místních částí také dostane nové vodovodní nebo kanalizační sítě. Vyplývá to z nového plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Region reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtech obyvatel.

„Návrh na rozšíření vodojemu Kopanina patří mezi prioritní opatření Středočeského kraje ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Ze souhrnné informace významných provozovatelů vodohospodářské infrastruktury ve Středočeském kraji byla vytipována konkrétní opatření, která jsou již rozpracovávána podrobněji. Toto je jedno z těch, která jsou doporučená k realizaci,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera. Podle něj na rozšíření vodojemu Kopanina navazuje již krajskou radou doporučená rekonstrukce přívodního zásobního řadu z vodojemu Kopanina do vodojemu Kožova Hora, která má zajistit plynulé zásobování Kladenska pitnou vodou.

„Hlavní město Praha jako vlastník vodojemu má zpracovanou studii proveditelnosti na rozšíření vodojemu Kopanina o dvě komory. V této věci je nutné prioritně vyřešit otázku investora a projednat možnosti finanční podpory s ministerstvem zemědělství,“ upřesnil Petera. Kraj se tím zabývá rovněž na základě podnětu společnosti Vodovody a Kanalizace Beroun. Ta jej žádá o pomoc při řešení zajištění dodávek vody do oblasti Berounska a Kladenska z pražského vodárenského systému.

Do rozvíjejících částí okolo Prahy by měla téct voda z Pražských vodovodů a kanalizací. „Kdybych to řekl úplně zjednodušeně, přes pražskou infrastrukturu poteče voda do Středočeského kraje. Celý ten problém je na začátku. To znamená, už se bavíme o Želivce, přivaděči do Prahy, posílení vlastně zásobníků vody Přední Kopanina a další posílení vlastně zvětšení potrubí přes Prahu, aby se ta voda dostala do Středočeského kraje v dostatečném množství,“ uvedl loni Petera. Podle něj jde o soubor problémů, na které Středočeský kraj potřebuje nejméně tři miliardy korun.

 

Scroll to Top