Aš podporuje domovní čistírny a studny

Západočeská Aš se již od roku 2008 zaměřuje na podporu těch domácností, které si chtějí postavit domovní čistírnu odpadních vod, septik či vrtané a kopané studny. Dotace jsou určeny pro žadatele, kteří nemají možnost připojení nemovitosti k veřejnému vodovodu a kanalizaci. Lidé mohou dostat až 50 procent nákladů na výstavbu těchto zařízení, maximálně však 40 tisíc korun.

„Za dobu, kdy bylo toto opatření zavedeno, odbor správy majetku a investic vyřídil 46 žádostí, z toho bylo 25 žádostí dle podmínek příslušné směrnice úspěšných. Dohromady bylo za celé období proplaceno 823 tisíc korun. V letošním rozpočtu je na tento příspěvek vyčleněna částka 120 tisíc korun,“ sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

 Zájem o studny obecně roste. „Práce nám přibývá, protože dochází voda. Kvůli snižující se hladině podzemní vody je třeba starší studny prohloubit, nové se musí vrtat do větších hloubek než dříve,“ řekl například majitel studnařské firmy z Olomouce Martin Knajbl.

Kvalita vody ve studních se mění i v závislosti na klimatických faktorech. Při tání sněhu, povodních nebo suchu je nutné zkontrolovat, jakou vodu z nich pijeme. Na vodě ze studní je závislých zhruba 10 % obyvatel České republiky. Podle vodohospodářů je při prvním rozboru kvality vody v individuálním zdroji vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o významných parametrech. Při dalších analýzách je obvykle dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si účinnost přijatých opatření.

Scroll to Top