Národní koalice pro boj se suchem: Zásoby pitné vody zajištěny

Na Úřadu vlády ČR znovu jednali politici a odborníci sdružení do Národní koalice pro boj se suchem o aktuálním stavu sucha a připravenosti státu na krizové situace. Ke klíčovým bodům jednání patřilo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích.

„Boj se suchem je pro naši vládu absolutní prioritou. Do roku 2030 do něj investujeme dalších až 30 miliard korun. Peníze máme alokované v rámci Národní investičního plánu České republiky. Na letošní rok máme na boj se suchem peněz dostatek, prioritní je rychlé čerpání a realizace projektů. Pro připravenost státu na sucho jsou v této fázi, ve které se nacházíme, tedy opakované suché roky, klíčové rychlé projekty, které přinášejí okamžitý efekt,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana je pro letošní rok podstatná také aktuální naplněnost vodních nádrží, která je díky poměrně dobré zimě dostatečná a dostačující. „Vodárenské nádrže mají vodu pro zásobování obyvatel na 20 až 40 měsíců, to znamená, že pitné vody pro obyvatele napojené na kapacitní vodárenské nádrže máme dostatek. V případě krize jsme schopni poptávku po této strategické komoditě pokrýt,“ sdělil dále Toman.

Ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr ujistil, že má správa dostatek techniky a je velmi operativní v uvolňování velkých cisteren – obce mohou mít dodávku vody do čtyřiadvaceti hodin. „Pravdou ale je, že dnes stále více obcí potřebuje cisterny na delší období. Ale jsme dostatečně připraveni na krizové situace,“ doplnil Švagr.

Scroll to Top