Důl Turów řeší také advokátní kancelář Frank Bold

Liberecký kraj intenzivně řeší negativní dopady rozšiřování těžby hnědouhelného dolu Turów. Rada kraje na své mimořádné schůzi schválila i rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb se společností Frank Bold advokáti. Na konci dubna zaslalo ministerstvo životního prostředí Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí na životní prostředí.

„Chceme využít zkušeností společnosti Frank Bold z dřívějších let. Podařilo se jim například právními kroky zastavit těžbu v největším dole Evropské unie Gubin-Brody. Nechceme nic podcenit a chceme veškerými legálními prostředky vyřešit i situaci v Turówě. Společnost bude spolupracovat i s dotčenými obcemi a věřím, že udělá maximum pro to, aby důsledky rozšiřování těžby v Turówě měly co nejmenší dopad na život obyvatel,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Dokumentace bude zveřejněna ve čtvrtek 9. května 2019 na úřední desce kraje. „V této situaci nás trochu tlačí i čas. Rozšiřování těžby v dole Turów prokazatelně ovlivňuje stav podzemních vod na českém území. Kraj má omezené prostředky jak tyto negativní důsledky řešit. Advokátní kancelář Frank Bold prokázala, že to dokáže účinnými prostředky. Kraj proto rád jejích služeb využije,“ řekl člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

V souvislosti se ztrátou podzemní vody je nejohroženější část Hrádku nad Nisou-Uhelná. K poklesu stavu podzemní vody však na českém území došlo už v 80. letech. Dnes se důl nachází kilometr od česko-polské hranice. Po rozšíření to má být jen 300 metrů a těžba má postupně pokračovat až do osmdesátimetrové hloubky pod úroveň hladiny moře, což by s jistotou znamenalo pokles hladiny podzemní vody.

Hejtmanství také vede odbornou pracovní skupinu ke zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku. Kraj nechal zpracovat studie opatření na podporu hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka, který je ohrožen ztrátou vodnatosti právě v důsledku rozšíření blízkého dolu Turów, a dále na zemědělských pozemcích na Frýdlantsku.

Liberecký kraj rovněž v říjnu 2018 deklaroval vyčlenění 8,6 milionu korun na spolufinancování projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území.

Scroll to Top