VaK Hradec Králové se ziskem 43,4 milionu korun

Většinu loňského zisku chce společnost alokovat na investice. Dividendu hodlá zachovat na třech korunách na akcii, což představuje výplatu v celkové výši 5,9 milionu korun. Zbytek chtějí vodárny dát na tantiémy a do sociálního fondu, uvedly na svém webu. O rozdělení zisku rozhodne valná hromada 5. června.

V roce 2018 vodárny proinvestovaly zhruba 200 milionů. K největším akcím patřila úprava stávajících sítí ve Smiřicích za více než 33 milionů korun. Vodovody a kanalizace Hradec Králové jsou společností, která zajišťuje činnosti souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí především na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Dnes vodárny vlastní a spravují vodovodní sítě v celkové délce 1 316 kilometrů včetně 33 817 odbočení pro přípojky, díky kterým je zásobováno 160 302 lidí. V oblasti kanalizací společnost vlastní 520 kilometrů kanalizačních stok a 20 511 odboček pro kanalizační přípojky. Rozhodující část příjmů VaK Hradec Králové získávají z nájemného od Královéhradecké provozní, která zajišťuje od roku 2005 provoz infrastruktury na základě třicetiletého pronájmu sítí. Loni nájemné činilo 248 milionů korun, letos by mělo dosáhnout 252 milionů korun. V posledních deseti letech VaK Hradec Králové do obnovy sítí investovaly 2,6 miliardy korun.

Scroll to Top