Situace je vážná, svolána Národní koalice pro boj se suchem

Česko má za sebou jeden z nejdeštivějších týdnů letošního roku, ale sucho nadále sužuje významnou část území. Ovocnáře navíc vystrašily mrazy. Například východně od Prahy je jedna z oblastí, kde se vydatné srážky posledních dnů projevily na povrchu, ale ne na stavu podzemních vod. V hlubších vrstvách půdy zůstává výrazné až extrémní sucho.

Zemědělci začali v České republice ošetřovat zejména obiloviny a řepku chemickými postřiky a právě intenzivní průmyslové zemědělství je podle vodohospodářů jedním z důvodů, proč je problematické udržet vodu v krajině. „Kdyby se úplně zrušilo používání pesticidů, tak v našich podmínkách střední Evropy by okamžitě, hned v prvním roce, klesly o 30–40 procent výnosy. Možná víc. A v následujících letech ještě víc, protože plevele a škůdci by se rozmnožili geometrickou řadou. A následně by to mělo vliv na ceny potravin,“ uvedl předseda představenstva Leading farmers CZ, zabývající se inovacemi v zemědělství, Pavel Milata. Zemědělci musí počítat se ztrátami. V řadě regionů v rozpětí 30 až 40 procent. Stát jim už také proplácí škody způsobené suchem. V první fázi posílali zemědělci žádosti o kompenzaci za krmné plodiny. Zemědělský intervenční fond jich v tomto případě přijal 9 600 bezmála za miliardu. Ve druhé fázi chtějí farmáři kompenzace za škody na tržních plodinách, celková suma přesáhla miliardu korun.

Monitoring a predikce

Díky novému systému HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence), který rezort ministerstvo životního prostředí spustil v prosinci loňského roku, je možné už v letošním roce pružněji reagovat na sucho. HAMR je online předpovědní systém pro zvládání sucha, který v pilotní fázi zajišťuje informování veřejnosti o suchu v jednotlivých částech republiky.

„Díky systému na jednom místě jednoduše zjistíme údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti. HAMR tak komisi umožní porovnání, zda je množství zdrojů v lokalitě dostatečné pro požadovanou potřebu nebo, zda je potřeba odběry regulovat,“ uvedlo ministerstvo.

Scroll to Top