168 hodin: Vlhčené ubrousky v kanalizaci jako ekologické peklo

Za posledních dvacet let se množství nežádaného odpadu v kanalizacích zdvojnásobil. Reportéři ČR se vydali do největší pražské čistírny odpadních vod v Bubenči, aby zjistili, jaké následky má nezodpovědné chování obyvatel. Mezi další časté příčiny ucpávání kanalizace patří například usazování kalů a mastnot na stěnách trubek, spláchnutí předmětů, které po kontaktu s vodou nabývají svůj objem nebo nedostatečný spád kanalizačního vedení. Dále pak také nedostatečný průměr odpadního vedení, vysychání odpadního potrubí nebo přeplněné jímky.

Reportáž zde. 

Scroll to Top