Nejvyšší kontrolní úřad prověří hospodaření Lesů ČR

Kontrola bude zaměřena na to, zda podnik hospodaří s majetkem státu v souladu s předpisy, účelně a hospodárně. Kontrolu povede nový člen kolegia úřadu, poslanec KSČM, Vladimír Koníček.

Lesy ČR obhospodařují více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v zemi. Pečují rovněž o více než 39 tisíc kilometrů toků, tedy přibližně o třetinu jejich délky v tuzemsku. Loni podnik do jejich obnovy či údržby uvolnil 300 milionů korun. V roce 2017 modernizoval infrastrukturu za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů.

 

Scroll to Top