Ochranná pásma vodních zdrojů v současnosti a jejich úloha v době sucha

Důležitým úkolem současnosti je připravenost České republiky na stále častější a intenzivnější epizody sucha. Jednou z dílčích problematik je i zabezpečení úlohy ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ), aby plnily svoji funkci nejen za běžné situace, ale i v období sucha. Zahrnutí extrémních hydrogeologických situací do managementu OPVZ je totiž nedílnou součástí jednotného přístupu k němu. Z řešení úkolu vyplynula klíčová témata pokrývající hlavní aspekty a činnosti související s OPVZ a současně se vztahem k problematice sucha. Více se můžete dozvědět na voda.tzb-info.cz zde. 

Scroll to Top