Vedení Vodovodů a kanalizací Břeclav odvolalo ředitelku

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav na konci dubna odvolalo ředitelku Pavlínu Vlkovou. Změna následovala poté, co bylo v únoru zvoleno nové představenstvo. Výkonem funkce tak byla dočasně pověřena dosavadní ekonomická náměstkyně Jana Javorská.

Představenstvo také zadalo procesní audit zaměřený na snížení nákladů a zvýšení zákaznické kvality. Jmenování nového ředitele bude následovat v nadcházejícím období. Vodovody a kanalizace Břeclav jsou rozděleny do tří provozních středisek vodovodů a jednoho provozního střediska kanalizací a čistíren odpadních vod. Jedná se o střediska vodovodů Hustopeče, Mikulov a Břeclav a středisko kanalizací a čistírny odpadních vod Břeclav.

Většina pitné vody je vyráběna na úpravnách vody. Ostatní voda je odebírána přímo z vodních zdrojů a po hygienickém zabezpečení je dodávána do vodovodní sítě. Společnost provozuje 972 kilometrů vodovodní sítě, 11 vodních zdrojů včetně čerpacích stanic a 3 úpravny vody. Dále 233 kilometrů stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod.

Scroll to Top