Sucha se obávají i chmelaři na Žatecku

Sucho sice pivovary prozatím netrápí, ale pokud by se opakovalo, mělo by to zásadní vliv na pěstování chmele v zemi. Podle Michala Kovaříka ze Svazu pěstitelů chmele je o český chmel stále zájem, snahou pěstitelů je tuto poptávku naplnit a udržet si obchodní partnery.

„Při zakládání chmelnic je vhodné vybírat pozemky s vyšší hladinou podzemní vody, pozemky u vodních toků. Na druhou stranu narážíme na různé restrikce při použití přípravků na ochranu rostlin v případě polohy chmelnice v ochranných pásmech vodních zdrojů. Kvůli tomu například skončil s pěstováním chmele podnik na Roudnicku,“ vysvětlil Kovařík.

V loňském roce pěstitelé sklidili 5126 tun chmele z výměry 5020 hektarů, což bylo o 75 hektarů více než v roce 2017. České pivovary uvařily rekordní množství piva. Vzrostla rovněž spotřeba, kdy loni připadlo na jednoho obyvatele 141 litrů piva. Je to o šest piv na hlavu více než před rokem. Export se meziročně zvýšil o 11,8 procenta a spotřeba o 2,9 procenta. Rapidně vzrostl vývoz do Maďarska, o 60 procent.

„Rostoucí zájem o české pivo v zahraničí nás těší a stejně dobrý výsledek na domácím trhu. Naopak špatnou zprávou je pokračující přesun konzumace z hospod do domácností. To neprospívá naší pivní kultuře, ani české ekonomice,“ uvedl předseda svazu František Šámal.

Výroba českého klenotu však nepatří k nejekologičtějším záležitostem. V roce 2017 se k jeho výrobě spotřebovalo 6 miliard litrů vody. „Přibližně čtvrtina spotřeby vody připadá na čištění, ať již lahví, sudů, zařízení a podobně. Voda je také hnacím médiem v potrubí, kterým se dopravuje pivo,“ řekla mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková. Pivovary se snaží s vodou šetřit.

Scroll to Top