SmVaK Ostrava loni vyrobily 60,729 milionu kubíků vody

V průběhu celého roku 2018 zajistila společnost plynulé zásobování pitnou vodou všem svým odběratelům. SmVaK Ostrava zajišťovaly provoz 5 078 kilometrů vodovodní sítě včetně 135 294 vodovodních přípojek, 370 vodojemů a 222 čerpacích stanic. Informace vyplývají z výroční zprávy za rok 2018.

„Hlavní cíle ve finančně-ekonomické, provozní i organizačně-personální oblasti jsme dokázali v jeho průběhu splnit tak, jak jsme si naplánovali. Během celého roku jsme dokázali zajistit spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody do všech lokalit, v nichž působíme, stejně jako odvádění a čištění vod odpadních,“ sdělil generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava pro rok 2019 také vyhlásily rekordní objem investic, 657 milionů korun. Meziročně je to o 127 milionů korun více. Vodaři investují do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zhruba čtvrt miliardy vynaloží do oblasti kanalizací a čistíren, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu, Ostravského oblastního vodovodu, který loni oslavil šedesát let působnosti.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil Anatol Pšenička.

Společnost je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

Scroll to Top