Do opavských ulic vyrazili deratizátoři

V Opavě zahájili jarní deratizaci hlodavců. Průzkum i šetření provádí specializovaná firma. Město také chválí občany, kteří jsou spolehlivým informačním zdrojem při vytipovávání kritických míst. Opava vydá ročně na deratizaci zhruba 294 tisíc korun a cení si spolupráce se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava.

„Efektivitu deratizace zvyšuje to, když se ve stejnou dobu připojí se svými prostory a objekty také města a obce, případně průmyslové podniky, v jejichž areálech se potkani pohybují. Jde především o výrobce potravin, restaurace a vývařovny. Důležitá je koordinace aktivit zúčastněných stran. Můžu konstatovat, že s většinou měst a obcí je spolupráce v této oblasti velmi dobrá a naše akce vždy probíhají vždy v koordinaci s nimi. Deratizace pro naši společnost realizují specializované firmy ve spolupráci s našimi zaměstnanci, kteří jim zpřístupňují kanalizační síť,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Vzhledem k tomu, že potkani často migrují, se místa výskytu mění. K jejich hubení se může používat například přípravek Hubex. Obsahuje pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a účinnou látku antikoagulant. Nástrahy jsou pokládány pomocí dvoumetrových trubek do útrob kanálu. Když potkan malou část zkonzumuje, začne mu řídnout krev a zemře na vnitřní krvácení.

Ilustrační foto 

Scroll to Top