Brno: Výbor ITI schválil programy za 750 milionů

Jedná se o projekty ze sociální oblasti, oblasti dopravy a životního prostředí. Mezi nejvýznamnější akce patří například vybudování protipovodňových prvků na řece Svratce nebo výstavba cyklostezek na Šlapanicku, Tišnovsku či Kuřimsku. Jednotliví zástupci z Brna, okolních obcí a dalších institucí diskutovali nad budoucností nástroje ITI po roce 2020 a projednávali projektové záměry přihlášené do jarních výzev.

„Seznam významných projektů je velmi důležitý při vyjednávání o finanční prostředky u jednotlivých ministerstev pro příští programové období. Nejen město Brno, ale rovněž další obce v Brněnské metropolitní oblasti budou v následujících letech tyto projekty realizovat. Je tedy důležité ministerstva seznámit s našimi požadavky a připravit kvalitní podklady pro vyjednávání,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Město se připravuje kromě rozsáhlých úprav dvou největších brněnských řek, Svratky a Svitavy, na revitalizaci povodí Staré Ponávky. Akce je rozdělena do šesti etap, dvě z nich budou hotovy v letošním roce. Další čtyři vyjdou město na 80 milionů korun.

„Stavební úpravy, které již nyní probíhají na Staré Ponávce, realizuje Veřejná zeleň města Brna. Konkrétně se jedná o dvě etapy. První se věnuje vytvoření rekreační vodní plochy. Ta bude napájená vodou z Ponávky a na své jihozápadní straně bude mít hráz, která bude volně přístupná a bude vhodná pro posezení. Severozápadní část rybníčku bude mít přírodní charakter. Druhá etapa bude spočívat ve zpřístupnění řeky lidem. Při ulici Za Mostem je navrhovaná klidová zóna s přístupem k vodě. Proběhne drobná úprava nábřeží a dojde k vybudování schodů vedoucích k řece. Prostor by mohly ocenit především děti, protože bude vhodný ke krmení vodního ptactva,“ uvedl letos 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další etapy jsou zatím ve fázi projektové dokumentace. „Tři etapy projektuje společnost GEOtest a jednu společnost Sweco Hydroprojekt. Příprava projektů zbývajících čtyř etap vyjde město na 2,5 milionu korun. Samotná realizace na 80 milionů korun,“ upřesnil Hladík.

Scroll to Top