V Mělníku rozšíří kanalizační síť

Vedení města chce umožnit rozvoj bytové výstavby v městských částech Pod Sirotčí, Na Výsluní, Ovocná a Neuberk. S absencí kanalizačních přípojek v těchto ulicích bojují obyvatelé dlouhá léta. Územní plán z roku 1999 totiž předpokládal také výstavbu kanalizací ve výše zmíněných oblastech.

„Povodí sdělilo, že nelze zřizovat čistírny odpadních vod při více než jednom objektu v komplexu několika samostatných objektů. Je tedy evidentní, že stavební úřad nemůže vydat stavební povolení, protože vodoprávní úřad nedá souhlas k vybudování čistíren. Z tohoto důvodu musíme dodělat kanalizační přípojky, aby se bytová výstavba rozvíjela podle územního plánu. Pro město to znamená další náklady. Akce si vyžádá investici půl milionu korun,“ vysvětlil situaci starosta Ctirad Mikeš. Dnes je v Mělníku odkanalizováno přibližně osmdesát pět procent města.

Miliardy korun do zlepšení vodní cesty Praha – Mělník

S městem souvisí další významný projekt. Ředitelství vodních spustilo sérii programů, na jejichž konci bude zlepšení parametrů vodní cesty mezi Prahou a Mělníkem. Z prostředků EU se podařilo získat 300 milionů korun. Úsek si však do roku 2020 vyžádá zhruba šestkrát tolik peněz. Miliarda korun bude potřeba na zvednutí několika desítek mostů na Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a Podbabském kanálu v Praze. O 0,4 metru ŘVC prohloubí ponor, který nově dosáhne 2,2 metru. Cílem je komplexně zatraktivnit lodní dopravu a přepravovat po Vltavě i kontejnery.

Scroll to Top