SOVAK ČR: Pozvánka na konferenci IT/OT bezpečnost 2019

IT/OT bezpečnost 2019 přináší to nejdůležitější pro průmyslové a výrobní organizace z pohledu provozu a IT. Text z portálu sovak.cz publikujeme v plném znění. 

V průmyslových podnicích byl provoz a jeho řídicí systémy tradičně oddělen od IT infrastruktury. Tlak na snižování nákladů v IT i provozu a digitalizace výroby však způsobují postupné propojování průmyslových systémů a informačních technologií. Jak nově vznikající prostředí zabezpečit i s ohledem na požadavky zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti? Jak zajistit správu i dostupnost dat, která tečou napříč podnikem v průběhu výrobního cyklu? Jak z těchto dat vytěžit užitečné informace pro lepší predikci výroby, řízení podniku a optimalizaci celého logistického řetězce?

Konference IT/OT bezpečnost 2019 se koná 28. května v Praze 4. Pořádá ji KPCS CZ a VPGC. Účast na konferenci je pro registrované účastníky zdarma. Program je zaměřený na stále kritičtější prolínání zabezpečení IT a provozu/výroby a také na využití dat pro efektivnější provoz včetně pohledu analytiků, ukázek z praxe a doporučených postupů – témata, která jsou stále aktuálnější s ohledem na digitalizaci a průmysl 4.0. Mezi řečníky jsou odborníci z ČR i zahraničí.

Scroll to Top