Studie odtokových poměrů pro Posázaví

Primárními úkoly studie je snížení rizika ohrožení životů a zdraví lidí v Posázaví a jejich majetku před povodněmi. Na řešení se podílely Povodí Vltavy, Lesy ČR a dotčené obce a města. Informoval o tom Benešovský deník. 

„Studie zmapovala téměř sto čtyřicet kilometrů vodních toků a jejich povodí, což představuje zhruba 66 tisíc hektarů, na nichž žije v třiaosmdesáti obcích asi sto tisíc lidí,“ uvedla mluvčí obecně prospěšné společnosti Posázaví Jaroslava Tůmová. Podle Kateřiny Hánové ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba se dokument zaměřil na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Sázavy, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Nedaleko Benešova nad obcí Petroupim by měla například vyrůst polosuchá nádrž za 20 milionů korun, která obyvatele ochrání před rozvodněným Petroupimským potokem. „O ochranu před velkou vodou usilujeme od roku 1987, kdy nás postihly záplavy,“ zdůraznil Starosta Petroupimi Jiří Černý. Studie stála 15 milionů korun a spolufinancovala ji Evropská unie, Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, Povodí Vltavy, Lesy ČR, obce a Středočeský kraj.

Ilustrační foto

Scroll to Top