Rozkoš se plní vodou z horských toků

Tající sníh posílil především řeku Úpu, která Rozkoši pomohla doplnit zásoby vody. Poloprázdná nádrž, která byla k vidění loni na podzim, je definitivně pryč. Otázka, co se stavem zdejší vody udělá předpokládaný nedostatek vláhy v příštích měsících, však dále zůstává.

Nádrž opakovaně během koupací sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla jeho množství omezit, byl schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Povodí Labe si nechalo vypracovat studii, díky které zjistilo, že se škodliviny dostávají do Rozkoše z odpadních vod přitékajících z levobřežní strany. Ty budou nově odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují a následně do čistírny odpadních vod. Královehradecký kraj se bude na akci finančně podílet.

Podle krajského radního pro vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství Karla Klímy tak dostanou další příležitost k rozvoji obce ležící v blízkosti nádrže. Podle něj řešení umožní odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov. Nádrži se také přezdívá Východočeské moře. Podle rozlohy se jedná o osmou největší přehradu v České republice a jejím účelem je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace či chov ryb.

Foto, zdroj: Hradecký deník 

Scroll to Top