Kde končí svou cestu Zlatá stoka

Na třetí největší rybník u nás narazíte při cestě autem mezi Veselím nad Lužnicí a Třeboní. Horusický rybník se rozkládá na ploše více než 415 hektarů a byl vybudován již na začátku šestnáctého století Štěpánkem Netolickým. U hráze je parkoviště, kde můžete nechat auto a projít se pod mohutnými duby u vodní hladiny. Rybník je s šesti metry nejhlubší u hráze, jinak je poměrně mělký, z hlediska rybího hospodářství tedy velmi výnosný.
Nad rybníkem můžete během zimního období spatřit orla mořského.
Zajímavé jsou také chráněné lokality obklopující vodní plochu. K Národní přírodní památce Ruda se dostanete po žluté turistické značce, když necháte auto stát již na zmiňovaném parkovišti na hrázi. Jde o velice zajímavou lokalitu rašeliniště s mnoha drobnými vodními plochami, podmáčenými loukami, ale také Zlatou stokou, které kolem ní protéká. Roste zde řada vzácných rostlin, lokalita je porostlá borovicemi a břízami. Zajímavostí je, že Zlatá stoka není hlavním přítokem rybníka, tím je Bukovský potok. A že stoka pár set metrů od rybníka vtéká do Lužnice
Na opačné straně rybníka poblíž nově budované dálnice D3 leží mezi obcemi Horusice a Bošilec další přírodní rezervace – Horusická blata. Přístup sem vede po cestičkách z obou zmiňovaných obcí.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top