Zdroje pitné vody v České republice jsou dostatečné

I přes sílící sucho jsou nádrže dostatečně naplněny. Podle ředitele ČHMÚ Marka Riedera je například největší vodní dílo v Česku, Želivka, plná z 97 procent. Podobně jsou na tom přehrady na mnoha místech Moravy.

O využívání vody bude rozhodovat vláda během projednávání novely vodního zákona. Podle původního návrhu budou například obce s rozšířenou působností moct používání vody omezovat. Rieder upozornil na to, že pokud lidem teče z kohoutků voda, tak problematiku sucha nikterak neřeší.

„U vodních nádrží Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody řešili mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě i v době extrémního sucha. Jasně prokázaly svůj význam, a to i v situacích, kdy řada studní a podzemních vrtů byla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry vody pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni dělat v případě pokračujícího sucha i nadále mimořádná opatření,“ vysvětlil před časem generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na sucho se připravují i elektrárny. Podle mluvčího ČEZ Martina Schreiera byla během prvních tří měsíců výroba v elektrárnách na dlouhodobém průměru. „Duben už je výrazně horší a čísla celkově snižuje. Aniž bychom chtěli predikovat, protože do konce roku je ještě daleko, tak bez nějaké výrazné pomoci přírody nastane situace jako loni, kdy velké elektrárny vyráběly pouze na určitou část svého výkonu a malé musely být nárazově odstavovány,“ doplnil Schreier.

Scroll to Top