Sokolovská uhelná za rok a půl ukončí těžbu u jezera Medard

Těžba v lomu Medard-Libík u Svatavy na Sokolovsku by měla skončit na přelomu příštího a přespříštího roku. Následně začne Sokolovská uhelná lokalitu sanovat a rekultivovat. Podle spolumajitele a předsedy dozorčí rady společnosti Františka Štěpánka byla společnost nucena upravit svahy z důvodu zvýšení stability. V současnosti se také řeší další využití sousedního jezera Medard, které vzniklo jako forma rekultivace někdejšího hnědouhelného lomu.

„Průběžně budeme lokalitu sanovat a rekultivovat. Teprve následně bude prostor k dispozici pro další využití. Samozřejmě již dnes diskutujeme o jeho budoucím využívání. Aktuálně se hovoří o tom, zda by se zde měla realizovat odnož Českého vysokého učení technického. Domníváme se, že pro tento projekt by prostor jezera Medard u Svatavy byl velice zajímavý,“ vysvětlil Štěpánek. Zdůraznil také radost, že se nenaplnila slova kritiků, že jezero změní klima v regionu a voda se v něm bude kazit.

„Vloni jsme povolili rybolov, protože Medard je opravdu solidně zarybněný. Primárně jsme ale Medard k tomu účelu uvolnili kvůli kontrole okolí jezera, protože tam byly v minulosti vyváženy odpadky v obrovském množství. Nechápu takové chování lidí,“ pokračoval Štěpánek. Sokolovská uhelná chce lokalita i po ukončení těžby dále rozvíjet.

„Sokolovsko z hlediska cestovního ruchu není pupkem světa. Prioritou pro region do budoucnosti musí být tvorba nových pracovních míst ve výrobní činnosti v souvislosti s budoucím útlumem těžby a zpracování uhlí. Nevěřím tomu, že bychom to mohli suplovat cestovním ruchem,“ uvedl.

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Hraje podstatnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou a působí i v oboru odborné likvidace odpadů vzniklých průmyslovou činností.

Scroll to Top