2,36 miliardy do vodárenství v Praze

Hlavní město Praha a jí vlastněná Pražská vodohospodářská společnost budou letos do obnovy infrastruktury opět významně investovat. Zhruba 2,14 miliardy získá město od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které v Praze distribuují vodu. Plán investic schválili pražští radní. Existuje však možnost, že pokud město nesežene zbývající prostředky z jiných zdrojů, některé akce odloží.

K nejnákladnějším akcím patří rekonstrukce čerpací stanice na Chodově za 58,1 milionu korun, sanace vodojemu v Hrdlořezích za 50,2 milionu či dokončení rekonstrukcí kanalizace v Jungmannově ulici v Praze 1 za 45,2 milionu. Do nových staveb chce PVS letos vložit 591,9 milionu. Největší investicí PVS v posledních letech byla dostavba nové linky ústřední čistírny odpadních vod. Stavba, která měla vyjít na 5,8 miliardy, se nakonec prodražila o zhruba 300 miliónů. Město muselo všechny náklady uhradit samo, nemělo nárok na dotace z EU.

Plán na koncern městských firem v Praze včetně PVS neprošel

Vizi koncernu pražských městských firem představil v dubnu 2018 radní pro majetek Karel Grabein Procházka. Mezi ostatními radními však nedošlo ke shodě, které společnosti by měl zahrnovat. Grabein Procházka hovořil o tom, aby v první vlně do koncernu patřily Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Zazněly také návrhy, aby byly do nové struktury zařazeny i Technická správa komunikací, Operátor ICT a Technologie Praha. Původně chtěl Procházka založit holding, kdy by se musela změnit majetková struktura zahrnutých společností, což však u koncernu není nutné, a spolupráce má být zajištěna smluvně.

Vodovodní síť je v Praze dlouhá zhruba 3 500 kilometrů. PVS je stoprocentně vlastněná Prahou a stará se o vodohospodářskou infrastrukturu, distribuci vody mají na starosti PVK, které vlastní Veolia. Město od francouzské společnosti nedávno odkoupilo 49 procent akcií PVK za 1,754 miliardy korun. Součástí dohody je také opce na odkup zbylých 51 procent akcií v roce 2028, kdy firmě skončí smlouva s PVS na pronájem infrastruktury.

Scroll to Top