Veolia modernizuje Teplárnu Karviná za miliardu

V Teplárně Československé armády postaví Veolia Energie ČR multipalivový kotel, první svého druhu v Česku, který bude umět využívat biomasu a zejména tuhá alternativní paliva, vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Společnost již získala souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. ČTK o tom informovala mluvčí Jana Dronská.

V současné době je TČSA pomocí horkovodu propojena se závodem Teplárna Karviná a společně dodávají teplo do soustavy Karviná-Havířov a je využívána jako sezónní zdroj, který je uváděn do provozu na začátku topné sezony v říjnu a odstaven na jejím konci, obvykle na přelomu dubna a května. To však nijak nesnižuje význam TČA pro uvedenou horkovodní soustavu.

Modernizace teplárny přispěje ke snížení emisí a po dokončení nového kotle Veolia odstaví uhelnou technologii ve starší karvinské Teplárně ČSA. Technologie nového kotle, který bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, splní podle Dronské budoucí emisní limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu.

„Pokračujeme v rozsáhlé modernizaci našich zdrojů a zároveň přecházíme od uhlí k čistším palivům. Karvinský projekt a souhlas státní správy je pro nás i region významným krokem nejen ke zlepšení ovzduší, ale také ke společensky odpovědnému energetickému využívání odpadů,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák. Teplárna je v provozu od roku 1895 a její vznik je úzce spojen s rozvojem hornictví a koksárenství na Karvinsku.

Scroll to Top