Opava investuje 45 milionů do vybudování kanalizace

Město postaví kanalizaci v části Vlaštovičky. Na polovinu akce získala Opava dotaci z EU. ČTK o tom informoval Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování.

„Od Státního fondu životního prostředí už máme rozhodnutí o přiznání dotace. Smlouvu o dílo s vybranou firmou také. Ta už převzala staveniště, práce už začaly,“ řekl opavský primátor Tomáš Navrátil, podle kterého bude nová splašková kanalizace měřit 4,35 kilometru. Součástí bude také nová čistírna odpadních vod a kanalizační přípojky.

Ve městě realizují řadu projektů SmVaK Ostrava. Jedná se například o výměnu zhruba 500 metrů litinového vodovodního potrubí z poloviny minulého století ve špatném technickém stavu s náklady téměř pěti milionů korun v Pekařské ulici nebo modernizaci vodovodní sítě v ulicích U Cukrovaru a Rolnická. Nejnákladnější akcí je rekonstrukce 320 metrů stávající stoky a související infrastruktury v Olomoucké ulici.

Na území více než šedesátitisícového města provozuje společnost 161,5 kilometru kanalizace a čistírnu odpadních vod s projektovanou kapacitou 149 tisíc ekvivalentních obyvatel. K nejvýznamnější loňské akci loňského roku v Opavě patří z pohledu SmVaK Ostrava oprava kanalizace a vodovodu v Krnovské ulici v centru města. Jedná se o úsek mezi náměstím Republiky a zastávkou Stará silnice.

Scroll to Top