Unikát pod hrází Rožmberka

Pod hrází našeho největšího rybníka Rožmberk, o kterém jsme psali minule zde, se nachází v místě, kde z něj vytéká řeka Lužnice, řada dalších zajímavých staveb, jako jsou například sádka, Rožmberská bašta se zachovanou renesanční sgrafitovou omítkou nebo malá vodní elektrárna.
Ta byla vybudována již v roce 1922, je vybavena dvěma Francisovými turbínami o výkonu 260 KW. V hlavní výpusti je vybudována štola o rozměrech 260 x 260 centimetrů, za ní je obetonované potrubí o průměru 200 centimetrů, opatřené česlemi proti úniku ryb. Potrubí je možné pod hrází v šachtě zahradit další ocelovou tabulí.
Elektrárna je unikátní svou polohou u vodního díla, jehož cílem je chov ryb. Je raritou u zařízení daného typu.

Scroll to Top