Osvětimany porušily vodní zákon, dostaly pokutu

Inspektoři z oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno, uložili pokutu 123 465 korun městysu Osvětimany. Nakládaly totiž s podzemními vodami bez povolení k odběru z jímacích zářezů. Vzhledem k okolnostem využili inspektoři nejnižší zákonnou sazbu za metr krychlový odebrané podzemní vody.

Inspekce provedla kontrolu v říjnu 2018 za období roku 2017 a období od 1. ledna do 26. října 2018. Osvětimany provozují vodovod pro veřejnou potřebu a napojených je na něj 770 obyvatel z Osvětiman Újezdce a Hostějova. Voda pro vodovod je podle vydaného povolení k odběru podzemních vod odebírána ze studní a z jímacích zářezů Svozilova Záhumenice, Polánka, Stoklánka, Novotného louka a Gotlibka.

Podle inspekce je povolené množství odběru podzemní vody ze všech zdrojů je 40 000 kubíků vody za rok, ale Osvětimany za rok 2018 odebraly o 8 231 kubíků vody více. „V tomto případě jsme použili sníženou sazbu na spodní hranici 15 korun za kubík odebrané podzemní vody. Přihlédli jsme k tomu, že odběr nad limit byl způsoben zvýšeným počtem poruch – havárií, které v roce 2017 zvýšily ztráty ve vodovodní síti na zhruba dvojnásobek. Navíc účel odběru je zásobování obyvatelstva pitnou vodou a vodovod pro veřejnou potřebu evidentně nebyl provozován za účelem dosažení zisku,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Tomáš Augustin.

Scroll to Top