Studie protipovodňových opatření pro Liberecký kraj

Hejtmanství si nechalo zpracovat studii za čtyři miliony korun, aby získalo návrhy protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy. Vypracovalo ji sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Sweco Hydroprojekt a Valbek.

Studie pokrývá území Bílého Kostela nad Nisou, Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Chotyně, Chrastavy, Kryštofova Údolí, Mníšku a Oldřichova v Hájích. Opatření jsou podle ní v souladu s přírodou. Jedná se například o revitalizaci koryta Jeřice v Mníšku nebo suchou nádrž v Doníně. Obdobných opatření studie navrhuje zhruba 40. Finančně na ni přispěla Evropské unie.

„Rada souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž území jsou dotčena. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o účast, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil na podzim hejtman Martin Půta.

Kromě protipovodňových opatření také kraj v současnosti hledá zhotovitele aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Program by měl s výhledem do roku 2030 vycházet z potřeb municipalit a z jejich územních plánů. Součástí bude i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, případně návrhy propojení vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou.

Scroll to Top