PVK vyzývají k pravidelné kontrole vody ve studních

Voda ze soukromých studní sice žádné pravidelné kontrole ze zákona nepodléhá, ale vodohospodáři k monitoringu opakovaně vyzývají. Například Pražské vodovody a kanalizace nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů vody za tisíc korun.

V roce 2018 provedla laboratoř PVK 466 vzorků vod ze soukromých studní. Loňské rozbory vzorků ukázaly, že 85 procent z nich neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce, kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Podle mluvčího společnosti Tomáše Mrázka byly nejčastěji na vině mikrobiologické ukazatele a často byl překročen limit u dusičnanů, v některých případech také limit pro zákal nebo železo.

Kvalita vody se ve studních mění i v závislosti na klimatických faktorech. Při tání sněhu či povodních nebo suchu je proto nutné zkontrolovat, jakou vodu z nich pijeme. Odpovědná péče může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Na studních je závislých zhruba 10 % obyvatel České republiky. Kvůli výskytu bakterií fekálního původu mohou být postiženy střevními či zažívacími komplikacemi děti a citlivější osoby.

Podle vodohospodářů je při prvním rozboru kvality vody v individuálním zdroji vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o významných parametrech. Při dalších analýzách je obvykle dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat účinnost přijatých opatření.

Scroll to Top