Vláda schválila zásady pro výkupy nemovitostí kvůli stavbě nádrže Vlachovice

Na výkup nemovitostí pod nádrží i ty, které navazují na zátopu vodního díla Vlachovice, bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 705 milionů korun. Podle předpokladu začne majetkové vypořádání příští rok a skončí o tři roky později. Nemovitosti, které jsou ve vlastnictví státu, se pak bezúplatně převedou do práva státního podniku Povodí Moravy. Kromě samotné přehrady zahrnuje projekt století na Zlínsku také ucelený soubor technických a přírodě blízkých opatření. Cílem stavby je zajistit dostatečně kapacitní zdroj vody pro vodárenské účely.

Dílo by mělo být uvedeno do provozu v roce 2030. Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun. „Plánované vodní dílo Vlachovice je potřeba chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako komplexní soubor dalších staveb a opatření, které společně pomohou zajistit hlavní účel nádrže, jež má sloužit zejména jako zásobárna vody pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmyslu či jako ochrana před povodněmi. Pevně věřím, že vodní dílo Vlachovice bude vzorovým příkladem toho, jak se dá skloubit výstavba vodárenské nádrže se zájmy životního prostředí a také se zájmy obyvatel okolních obcí,“ uvedl loni generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Studie navrhuje jako vhodná opatření drobnější členění zemědělských ploch, vytváření remízků, mezí, rozptýlené zeleně a dalších prvků, na nichž nebude prováděna orba. Pro tyto účely již je navrženo založení trvale travnatých ploch na více než třicet hektarech či vybudování travnatých pásů v celkové délce téměř třicet kilometrů. „Pokud příprava poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekává se vydání stavebního povolení do konce roku 2023, zahájení výstavby v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba o tři roky později,“ řekl Gargulák.

Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem také pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využíváno ke sportovnímu rybolovu a rekreaci. Podle Povodí Moravy se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a objemem 29,1 milionu metrů krychlových. Pro průběh projektování je významné, že se stavbou souhlasilo všech devět dotčených obcí. Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování.

Scroll to Top