SPÚ: Do nádrže na Sabatzerově potoce již natéká voda

Státní pozemkový úřad buduje v katastrálním území obce Bořislav na Teplicku v rámci komplexních pozemkových úprav dvě nádrže, suchý poldr, sedm přístupových cest, stezku a také odpočinkovou plochu s výraznou krajinotvornou funkcí. V září má být projekt za 25 milionů korun dokončen.

„Vodní nádrž na Sabatzerově potoce se podařilo dokončit před termínem a díky povolení Odboru životního prostředí teplického magistrátu jsme mohli zahájit napouštění a zadržet v nádrži jarní vodu. Později by to trvalo mnohem déle,“ vysvětlil důvod zahájení napouštění ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba. Primárním úkolem nádrže je zadržovat vodu v krajině, zachycovat přívalovou vodu a zabránit splavům. Mezi další funkce patří i možnost využití k protipožárním účelům.

„Historicky zde nádrž bývala, někdy v 50. letech se jí však protrhla hráz, a tak ji místo opravy zasypali. Při výstavbě jsme na torzo původní hráze narazili,“ uvedl dále Vrba. V obci pokračuje i další stavba. „Tou revitalizujeme nefunkční betonové koupaliště z 60. let minulého století. S novou přírodní podobou se nádrž mnohem lépe začlení do krajiny a vytvoří krásný funkční prvek pro faunu i floru,“ přiblížil funkci druhé budované nádrže Vrba.

Scroll to Top