SmVaK Ostrava investují 40 milionů ve Štramberku

Tři významné stavební akce se letos uskuteční ve Štramberku na Novojičínsku. Do čistírny odpadních vod v části Kanada zamíří téměř 28 milionů korun, zbylé prostředky budou směřovat do sanace vodojemu Bílá studna a výměny vodovodu v Dražné ulici. Již v roce 2018 proběhla ve Štramberku modernizace čistírny odpadních vod v části Bařiny za devět milionů korun a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dolní a Plaňava za celkem osm milionů.

Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta bude finančně nejnáročnější akcí rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění a mechanický stupeň čištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem, který nahradí stávající nevyhovující biologický stupeň. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Součástí stavby, která bude zahájena na začátku léta, jsou také veškerá propojovací potrubí, vybavení objektů strojním zařízením, rekonstrukce silnoproudého zařízení a řízení technologických procesů.

„Významná stavba v dubnu odstartovala také v oblasti dodávek pitné vody. V lokalitě Drážné u místní železniční stanice bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí za vodovod z tvárné litiny, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat,“ řekl Marek Síbrt. V této souvislosti bude také přepojeno 59 přípojek. Hotovo by mělo být do konce letních prázdnin.

„Ve Štramberku bude také za dva a půl milionu korun sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových. Stavba byla zahájena v březnu, hotovo by mělo být v září. Důvodem sanace je nevyhovující stavebně-technický stav železobetonové konstrukce způsobený v minulosti například nevhodným použitím kameniva do betonu z drceného vápence a degradace betonové malty na vnitřním povrchu nádrže,“ uvedl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Výsledek obrázku pro štramberk

Celkem bude letos společnost na Novojičínsku investovat přes 70 milionů do zajištění dodávek pitné vody a 30 milionů do odvádění a čištění odpadní vody. K nejvýznamnějším stavbám patří rekonstrukce vodovodních řadů a navazující infrastruktury ve Fulneku, Štramberku, Kopřivnici – Lubině, Bartošovicích nad Odrou nebo Novém a Starém Jičíně. Finanční prostředky budou směřovat také do kanalizačních sítí v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm.

Obdobnou částku do obnovy a rozvoje vodohospodářské sítě alokovaly SmVaK Ostrava na Novojičínsku i v loňském roce. Významnou rekonstrukcí prošly například vodovodní řady v bílovecké části Bravinné, ve Štramberku, Příboře, Odrách, Stachovicích či Lichnově. Další investice proběhnou ve všech okresních městech Moravskoslezského kraje. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské společnosti v České republice.

 

Scroll to Top