Smrt pro tři kapry? Infarkt u Rožmberku

Největší český rybník Rožmberk ležící u Třeboně není třeba fanouškům vodohospodářství a všeho s ním spojeného příliš představovat. Téměř pětisethektarová vodní plocha, za níž se v dáli tyčí věž třeboňského kostela svatého Jiljí, zanechá hluboký dojem na každého návštěvníka. Rybník standardně zadržuje více než 6 milionů kubíků vody a dosahuje maximální hloubky 10 metrů.
Neméně zajímavá je také hráz s délkou 2355 metrů, maximální šířkou v patě 55-60 metrů a v koruně až 12 metrů. Výška hráze je 12 metrů a hloubka vody u hráze v průměru dosahuje 6,5 metru. Hráz lemují staleté mohutné duby.
Zaměřme se proto na méně známé, ale o to zajímavější skutečnosti. Nás zaujalo místo zhruba v polovině hráze, kde se v minulosti nacházela výpust Samice, která se používala při výlovu rybníka. Pod hrází je dodnes patrný obrys potrubí a zbytky kamenných schodů. Nad tímto místem se na hrázi nachází kamenný pomníček s pozlaceným křížem. Na podstavci jsou vyryti tři do sebe zakleslí kapři a motto Zde byl ubit pytlák pro tři kapry. Jak popisuje vedle stojící tabule, pomník připomíná událost, která se odehrála pod hrází v době říjnového výlovu rybníka v roce 1846, kdy došlo k šarvátce mezi strážci a pytláky, kdy jeden z nich – šedesátiletý Martin Kreinik – při potyčce zemřel.
Lidé vinili z jeho smrti strážce rybníka, pozdější pitva prokázala, že ho ze strachu a z napětí zradilo srdce. Dostal infarkt.
Pomníček je v současnosti šest let po opravě, o níž se zasloužilo Rybářství Třeboň a rodina Václavů.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top