Hradec Králové žádá zastavení provozu čistírny v bývalém masokombinátu v Březhradě

Město dalo podnět České inspekci životního prostředí. Na základě zpráv z místních šetření kontrolních orgánů, a především vydaných správních rozhodnutí, poukazuje na to, že provozovatel zařízení nakládal s odpadními vodami v rozporu se zákonem, a navíc mu nebyla prodloužena platnost povolení.

Podle Hradce Králové provozovatel od 12. února vypouští odpadní vody nelegálně a dochází k závažnému ohrožení životního prostředí. Součástí podnětu k zastavení provozu čistírny odpadních vod je výzva k zahájení řízení o udělení sankcí za její nelegální provoz. Na konci roku 2017 také ministerstvo životního prostředí zrušilo povolení ke zpracování nebezpečných odpadů. To paradoxně vydal Krajský úřad v Hradci Králové. Podle ministerstva byl jeho postup úřadu nestandardní a nezákonný. „Je naprosto nepřijatelné, aby povolující správní orgán sdělení dotčeného správního orgánu a inspekce zcela ignoroval. Dotčený správní orgán a inspekce uvedly i konkrétní důvody, proč mají pochybnosti o bezzávadnosti kanalizace,“ stojí v odůvodnění.

Společnost Purum chtěla v březhradské čistírně v areálu bývalého masokombinátu zpracovávat nebezpečný odpad, který zahrnoval těžké kovy, kyseliny nebo minerální oleje. Proti tomu se vyslovili například VaK Pardubice, odbor životního prostředí hradeckého magistrátu nebo Inspekce životního prostředí, která nedoporučila uvést čistírnu do provozu kvůli tomu, že je oblast na pravém břehu mezi Labe mezi Hradcem Králové a Pardubicemi významným zdrojem pitné vody a zásobárnou podzemní vody. Oblast je velmi citlivá z hlediska možné kontaminace.

Ilustrační foto 

Scroll to Top