Vodárna Plzeň rozvíjí smart metering

Vodárna letos nainstaluje na dalších 1200 míst dálkové odečty vodoměrů. Je to součásti projektů zaváděných v rámci chytrých řešení Smart City Plzeň. Zatím jich v největším západočeském městě funguje 500. Jedná se o technické zařízení umístěné přímo na vodoměru a skládá se ze snímače a vysílače, přes nějž odcházejí informace prostřednictvím IoT sítě do informačního systému VODÁRNY PLZEŇInformovala o tom mluvčí vodárny Dana Veselá.

Technologie podle vodohospodářů přináší společnosti řadu výhod. Zatímco se vodoměr musí fyzicky odečíst, nový systém umožňuje vysílání informací o stavu, průtoku, spotřebě či zamrznutí vodoměru, které přijímá zákaznické centrum vodárny. „Zatím informacemi z dálkových odečtů disponuje pouze vodárna, ale od příštího roku budou informace přístupné i pro odběratele, a to přes zákaznický portál nebo aplikaci v mobilním telefonu,“ uvedl vedoucí zákaznického centra Pavel Pajtl. Pro odběratele je velkou výhodou upozornění na zvýšený odběr, z nějž lze snadno odhalit únik vody.

Podle ředitele společnosti Ludvíka Nesnídala k problémům může docházet u sofistikovanějších systémů využívání pitné vody u rodinných domů. „Například při dopouštění dešťových jímek a bazénů hrozí v případě poruchy na uzavíracím mechanismu k nekontrolovatelným únikům pitné vody. Bývají odhaleny až při ročním odečtu a následně dochází k velkým finančním plněním v řádu statisíců korun,“ uvedl Nesnídal. Společnost zatím osazuje chytrými vodoměry místa s vysokou spotřebou vody, kde se provádějí měsíční odečty. Všechny náklady spojené s nákupem a instalací zařízení hradí vodárna.

Scroll to Top