Posun při plánované výstavbě nádrže Nové Heřminovy?

Obec i obyvatelé jsou podle starosty Ludvíka Drobného připraveni stavbu tolerovat. Je zde však podmínka. To je požadavek stejných kompenzací, jaké byly stanoveny v roce 2008. To znamená, že se vybuduje přeložka silnice společně s obchvatem celé obce bez etapizace. Stále však platí referendum, ve kterém se obyvatelé vyslovili proti přehradě. Ústavní soud však stížnost před několika měsíci zamítl.

„Obec Nové Heřminovy se domnívá, že Krajský soud v Ostravě a následně i Nejvyšší správní soud porušily zákon a své povinnosti tak intenzivním způsobem, že zasáhly do ústavně zaručených práv na samosprávu, na ochranu příznivého životního prostředí, ochranu vlastnických práv, práva na spravedlivý proces,“ uvedl v prosinci ve stížnosti k ústavnímu soudu právník obce Radek Ondruš, který zdůraznil, že na rozdíl od ostatních účastníků řízení o přehradě je obec Nové Heřminovy znevýhodněna nepatrným počtem osob, které se mohou této složité problematice věnovat.

„Pokud se vrátíme k tomu, co nám bylo slíbeno v roce 2008, to znamená, že se udělá přeložka silnice společně s obchvatem celé obce bez etapizace, tak tu nechtěnou přehradu začneme tolerovat,“ potvrdil starosta Heřminov Ludvík Drobný. Tehdy totiž Topolánkova vláda schválila realizaci projektu za 9,5 miliardy korun, ale Sobotkova vláda z projektu v roce 2014 v rámci úsporných opatření vypustila příliš nákladné prvky, čímž snížila předpokládané náklady na 6,6 miliardy korun. Největším škrtem bylo vypuštění miliardového obchvatu Nových Heřminov.

Ustoupit přehradě je podle Drobného ochotna i většina obyvatel. Heřminovští sice podle Deníku obětují část obce přehradě, ale výměnou se zbaví obávané silnice I/45. Varuje před ní i automapa Allianz, která hledá nejrizikovější úseky na silnicích v Česku. „V Moravskoslezském kraji dopadla nejhůře zatáčka na silnici I/45 v katastru obce Nové Heřminovy. Celostátně se tento úsek umístil na čtvrtém místě,“ doplnil Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

Scroll to Top