Vláda schválila koncept v boji se suchem na Rakovnicku

Na konceptu společně pracovala ministerstva zemědělství a životního prostředí. Řešení sucha v regionu je součástí dlouhodobé strategie pro prevenci a boj se suchem. Celkové náklady dosáhnou 3,4 miliardy korun.

„Vláda schválila výstavbu vodního díla Kryry, které je zásadním opatřením pro řešení sucha na Rakovnicku. Schválena byla i výstavba souvisejících převodů vody z Kryr do povodí Rakovnického potoka. Po dokončení všech opatření bude mít region Rakovnicka konečně zajištěný dostatek vody. Součástí komplexního řešení bude realizace souvisejících opatření, která se budou financovat z dotačních programů našeho ministerstva a ze zdrojů ministerstva životního prostředí. K řešení sucha na Rakovnicku bylo nutno přistoupit komplexně, protože se se suchem potýká dlouhodobě,“ sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman.

V průběhu přípravy nádrží Senomaty a Šanov se navíc ukázalo, že tato dvě vodní díla by zejména v suchých letních obdobích pro Rakovnicko nedokázala zajistit dostatek vody. Bylo tak připraveno komplexní řešení, které tuto nepříznivou situaci vyřeší. Investorem nádrže Kryry bude Povodí Ohře, investorem obou přivaděčů státní podnik Povodí Vltavy. Nádrž Kryry s objemem téměř 8 milionů kubíků zajistí dostatek vody v povodí Rakovnického potoka a Blšanky, která bude sloužit především pro závlahy rozsáhlých chmelařských a zemědělských oblastí a k nadlepšování průtoků v tocích v období sucha. Zároveň již je připraveno 550 milionů na financování I. etapy souvisejících opatření, mezi které patří například revitalizace toků a jejich obnova, technická opatření a úpravy na tocích.

„Do konce března příštího roku předložíme vládě zásady pro výkupy nemovitostí dotčených nádrží Kryry. Stejně jako v případě Senomat a Šanova i pro povodí nádrže Kryry připravíme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí návrh na přírodě blízká opatření,“ doplnil Toman.

Ilustrační foto 

Scroll to Top