Rekordní množství vody v lomu ČSA

Ústecký kraj trápí sucho. Tání sněhu totiž nedoplnilo zásoby podzemní vody a nenasytilo ani půdu pro jarní měsíce. Zcela opačnou situaci však zažívají v hnědouhelném lomu ČSA na Mostecku, kde měli vody přebytek.

„Tento rok byl, řekl bych, až extrémní. Na vodě dělám 25 let, ale nepamatuji jí tolik. Loni v lednu jsme vody vyčerpali 190 tisíc kubíků a letos 402 tisíc,“ vysvětlil Petr Sigmund ze Severní energetické. Na hladinu usazovacích jímek ÚDV ČSA se také vrátil sací bagr. Stroj na hladině jímek stráví jarní měsíce, ale využit bude také na dalších místech. Usazovací jímky slouží k usazení nečistot před nátokem do úpravny důlních vod, do níž odtékají přepadem k dalšímu zpracování.

Na většině území kraje zima bohatá na srážky příliš nebyla. „Přišel leden, který byl srážkově nadnormální a vytvořil poměrně slušnou sněhovou pokrývku na horách. V nižších polohách to bylo horší. Únor a březen se vyznačovaly tím, že srážky klesly pod normál a teploty nad normál,“ řekl Martin Novák z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

„To by mohl být samozřejmě problém mnohem větší, protože ten vláhový deficit v horní vrstvě půdy mohou srážky zachránit relativně rychle, ale deficit v oblasti podzemních vod budeme dohánět asi hodně, hodně dlouho,“ konstatoval Novák. Regionu by mohly se suchem pomoci nové nádrže. Povodí Ohře je plánuje například na Lounsku.

„Je to na Blšance, je to nádrž, která se jmenuje Mukoděly. To je taková trochu menší nádrž, zhruba nějakých 700 tisíc metrů krychlových vody. Další nádrží, kterou se teď poměrně intenzivně zabýváme, je nádrž Kryry na přítoku Blšanky. Ta už by byla větší, měla by něco kolem 6, nebo 7 milionů metrů krychlových vody,“ vysvětlil Jan Svejkovský z Povodí Ohře s tím, že vše je zatím v rovině úvah. Náklady by se vyšplhaly na miliardu korun. Rozhodující slovo bude mít stát.

„Jen při pohledu na mapy lze konstatovat, že frekvence sucha se statisticky významně zvyšuje. Křivka produkce oxidu uhličitého posledních sto padesát let exponenciálně roste, proto lze očekávat, že dále bude růst také teplota. Už nikdo nepochybuje o tom, že se nás změna klimatu týká,“ shrnul v závěru roku Miroslav Trnka z projektu Intersucho, který v zemích střední a jihovýchodní Evropy sleduje zemědělské sucho z měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe.

Scroll to Top