Lesy ČR obnovily v Letohradu historickou nádrž a dvě tůně

V Jablonském lese u Letohradu na Pardubicku investovaly Lesy ČR 774 tisíc korun. Objekty zadrží vodu a přispějí k ochraně obyvatel místní části Orlice před povodní, vyhovují také fauně i flóře.

„Rekonstruovali jsme hráz nádrže a vypouštěcí zařízení. Nový je bezpečnostní přeliv. Veškerou odtěženou zeminu stavebníci využili jako konstrukční materiál zemních hrází i při úpravách terénu,“ řekl vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR Tomáš Sajdl. Vodohospodáři také odstranili zbytky výpustných objektů, takže nyní nebudou regulovat hladinu, což prospívá vodomilným rostlinám i živočichům. „Upravili jsme dno a svahy tůní i zemní čelní hrázky. Vybudovaly se přelivné objekty, díky kterým trvale z jedné do druhé tůně a následně do nádrže protéká voda,“ pokračoval Sajdl. Jablonský les patří k nejrozsáhlejším lesním komplexům v regionu a žijí v něm zvláště chráněné druhy živočichů. V místě jsou k vidění také chráněné druhy rostlin. Obnovené tůně navíc zvýší živočišnou i rostlinnou druhovou pestrost území a stabilizují vodní a mokřadní společenstva.

V roce 2018 Lesy ČR úspěšně realizovaly několik významných projektů. „Jedná se například o řeku Hučivou Desnou na Šumpersku. Zde jsme opravili koryto. Akce byla klasifikována jako veřejný zájem, byla financována z dotací a celková cena činila 6,6 milionu korun,“ řekla pro vodarenstvi.cz mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Od roku 2016 se Lesy ČR zapojují do dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Podnik mimo jiné obnovuje vodní plochy. Do programu je zařazeno 29 nádrží, z nichž je 7 již obnoveno. „Na rok 2019 jsou naplánovány stavební investice 260 milionů korun, z toho ze dvou třetin alokované částky počítáme s dotacemi. Do opravy a údržby vodohospodářského majetku investujeme 80 milionů,“ uzavřela Jouklová.

Scroll to Top